«دوازده گل بهاري» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg
«دوازده گل بهاری» (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری) نوشته «عبدالرحمان عمادی» در 192 صفحه به وسیله نشر آموت منتشر شد.

این کتاب شامل هشت مقاله: دوازده گل بهاری، شعری دیلمی درباره جغرافیای تاریخی ایران زمین، گوشه ای از ادبیات و لغات طبری – دیلمی ، چند واژه کهن و ایرانی بجا و برای صیفی کاری و کشت و توسعه نباتات جالیزی، داستانی از اسکندر و دارا در دو شعر کهن، کشف معناهای یک دو بیتی طبری – دیلمی در قابوس نامه با یازده مثل دیلمی، نوروزبَل دیلمی و هازاتی یا قربانی یا آزادی است.

خبرگزاری ایبنا، ایسنا، ایرنا، مهر، فارس ، ایلنا ، شهر
جام جم آنلاین، همشهری آنلاین
دیلمستان، كتاب‌نيوز، بينا، تادانه
روزنامه دنیای اقتصاد،
عطر دوازده گل بهاری (اسعد کرم ویسه) ... ایران
پنجشنبه بازار کتاب ... اینجا

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment