پنج کتاب «عبدالرحمان عمادي»

http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg 
پنج کتاب از عبدالرحمان عمادی«خوزستان در نامواژه های آن» ... اینجا
«لامداد» (چند جُستار از ایران) ... اینجا
«آسمانکت» (چند رسمِ مردمی) ... اینجا
«حمزه آذرک و هرون الرشید» (در آئینه دو نامه) ... اینجا
«دوازده گل بهاري» (نگاهي به ادبيات طبري و ديلمي) ... اینجا

دفتر نشر آموت - تلفن: 88827140
خرید کتاب از تمام کتابفروشی های معتبر کشور
مرکز پخش ققنوس - تلفن: 66408640
aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment