«حمزه آذرک و هرون‌الرشید» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg
«حمزه آذرک و هرون الرشید» (در آیینه دو نامه) نوشته و ترجمه عبدالرحمان عمادی در 96 صفحه به وسیله نشر آموت منتشر شد.

کتاب شامل تحقیق مولف درباره قیام «حمزه آذرک شاری سیستانی» علیه «هرون الرشید عباسی» و ترجمه نامه هایی است که بین آن ها مبادله شده است.
مولف معتقد است: «جنبش حمزه آذرک، جنبشی ایرانی و بوسیله ایرانیان در ایران با جهان بینی دینی و اجتماعی و دستگاه اداری و سیاسی، در خور توجه بوده که از آبشخور فرهنگ دیرینه ایران مایه می گرفت.»

جام جم آنلاین، تادانه
خبرگزاری ایرنا، مهر، فارس، ایسنا ، ایلنا ، شهر
روزنامه جام جم ، روزنامه دنیای اقتصاد
پنجشنبه بازار کتاب ... اینجا

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment