«خوزستان در نام‌واژه‌هاي آن» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg
کتاب «خوزستان در نامواژه های آن» نوشته «عبدالرحمان عمادی» در 452 صفحه به وسیله نشر آموت منتشر شد.

این کتاب، درباره شناسنامه تاریخی و فرهنگی خوزستان در پیوند با ایران زمین از راه نامواژه های این خاک است که به قول نویسنده، اگر نامواژه ها خوب شناخته شوند، گزارشگر سرگذشت خویش اند.
شناسنامه ایرانی خوزستان از زبان نامواژه های: «شوش»، «شوشتر»، «اهواز»، «خوز» و «هوز» در کتابِ حاضر بازخوانی شده است.
خبرگزاری ایبنا، ایرنا، ایسنا، مهر، فارس ، ایلنا ، شهر
روزنامه فرهيختگان، روزنامه دنیای اقتصاد
جام‌جم‌آنلاين، کتاب نیوز، تادانه
پنجشنبه بازار کتاب ... اینجا

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment