معرفی «عروس بید»
روزنامه فرهيختگان: سومین مجموعه داستان یوسف علیخانی گامی محکم در روند داستان نویسی او است. «عروس بید» داستان های درخشانی است که نثر و فضاسازی و تخیل و شخصیت پردازی به شکلی باورنکردنی در هم تنیده شده است. علیخانی به همراه این مجموعه، دو کتاب قبلی خود «قدم بخیر مادربزرگ من بود» و «اژدهاکشان» ر ا نیز در نشر آموت تجدید چاپ کرده است.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment