نظر «شیرزادی» درباره عروس بید
علي اصغر شيرزادي، نويسنده به خبرنگار فارس گفت: يوسف عليخاني نيز از جمله نويسندگان جواني است كه در چند كتابي كه تا امروز منتشر كرده، خوش درخشيده است.

وي با اشاره به دو كتاب «اژدهاكشان» و «عروس بيد» متذكر شد: او در اين كتاب‌ها ديدگاه و نگارش متفاوتي از خود به نمايش گذاشته و به گمان من كاملاً در عرصه متعلق به خودش قلم مي‌زند و هستي‌شناسي خاص خودش را دارد و اين بسيار مغتنم است.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment