«ر. اعتمادی» در غرفه نشر آموت

«ر. اعتمادی» نویسنده معروف در حال امضای کتاب «معجون عشق»


نشر آموت - شبستان - ردیف 17 - غرفه 17
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment