سبد کتاب
مجله پنجره: در سبد کتاب این شماره، کتاب‎‎هایی از نشر آموت را به شما پیشنهاد میکنیم؛ داستان‎‎هایی خواندنی از مجموعه کتاب‎‎های ناشری که همتش را صرف انتشار داستان برای مخاطب عام کرده است.
شوهر عزیز من
«شوهر عزیز من» سومین رمان فریبا کلهر است. قصه این رمان همراه با وقایع پس از دوران پیروزی انقلاب اسلامی روایت میشود و کلهر در این رمان به خوبی توانسته است مخاطب را با خود همراه کند. نویسنده درباره کتاب خود گفته است: «موضوعاتی مانند ازدواج‎‎های آن موقع یا مسایل جنگ تحمیلی از قبیل نحوه جبهه رفتن‎‎ها یا سوءاستفاده‎‎های اجتماعی برخی‎‎ها از پست خود و در نهایت تأثیر کلی برخی رویدادها بر روابط و مناسبات انسانی در قالب قصه آمده است.» این کتاب در 320 صفحه و به قیمت 9هزار تومان فروردین امسال روانه بازاز کتاب شد و در کمتر از شش ماه به چاپ سوم رسید.
پریباد
«پریباد» تازهترین اثر محمدعلی علومی است که در ژانر رئالیسم جادویی نوشته شده است. این کتاب که به عقیده برخی منتقدان «صد سال تنهایی» ایرانی است، به نوعی تجربه این ژانر از سوی نویسنده بوده است. علومی با توجه به اینکه روایت حکایتهای شگفت مانند قصه‎‎های هزار و یک شب از دیرباز در ایران رواج داشته است، اعتقاد دارد که این کتاب را یا خیلی زود نوشته است یا خیلی دیر؛ چون آنطور که باید از سوی منتقدان درک نشد. علومی این رمان را بهنوعی «وصیتنامه ادبی و هنری» خود میداند. «یوسف علیخانی» نیز اعتقاد دارد که «پریباد» داستانی اسطورهای و خوشخوان دارد که با نگاه به تاریخ معاصر ایران و اسطوره‎‎های ایرانی نوشته شده است. این داستان درباره شهری افسانهای با نام «پریباد» است که راوی در ابتدا از جستوجو درباره سرگذشت این شهر و پیدا کردن فردی با نام «پیر قیس» که داستان و سرگذشت شهر را میداند، سخن میگوید. راوی دوم داستان که «پیر قیس» است، داستان شهر «پریباد» را از زمان شکلگیری تا غیب شدن ناگهانی آن روایت میکند. علیخانی میگوید: «پری باد به جهت ساخت، زبان، فرم، مضمون و در نهایت خوشخوان بودن، بهترین اثر داستانی این نویسنده است.»
رک و پوست کنده در احوال ما زنان
«رک و پوست کنده» شامل یادداشت‎‎های مطبوعاتی و روزانه آسیه جوادی (ناستین) است که در کمتر از یک سال به چاپ سوم رسیده است.
ناستین در 54 یادداشت روزانه خود در این کتاب با زبان شوخی و طنز و نگاهی بیطرفانه، به طرح مسائل و دغدغه‎‎ها و مشکلات دنیای زنان پرداخته است. استفاده از پسوند «...‎‎های ما زنان» مانند توقع‎‎های ما زنان، آزارهای ما زنان، الفت‎‎های ما زنان، تبعیض‎‎های ما زنان و... نشان از نگاه منسجم و خط سیر مشخص اوست. در بخشی از متن این کتاب میخوانیم: «اگر مردان میدانستند که دل زنان چه آسان نرم میشود، این همه دعوا و طلاق نبود. گاهی یک شاخه گل و از آن مهمتر نگاهی یا جملهای بهموقع میتواند کار گردنبند گرانبهایی را بکند که شاید هرگز به گردن آویخته نشود. نمیفهمم که چرا برای آنها (مردان) راحتتر است از پول مایه بگذارند تا احساساتشان...»
«رک و پوست کنده» زمستان سال گذشته منتشر شد و چاپ سوم آن با شمارگان دو هزار و 200 نسخه و قیمت 6 هزار تومان عرضه میشود.
نیمه ناتمام
«نیمه ناتمام» چهارمین رمان نسرین قربانی و روایت زندگی خانوادهای در دو مقطع قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که بر محور شرح حال یکی از اعضای این خانواده به نام مهناز میگذرد. مهناز در طبقه متوسط جامعه زمان زندگی خود قرار میگیرد. این رمان به روایت‎‎هایی مختلف از سرنوشت اعضای این خانواده میپردازد و پیروزی انقلاب اسلامی بهعنوان نقطه عطف این اثر، منجر به ایجاد تحولات زیادی در شخصیت‎‎های داستان میشود و پس از این رویداد است که برخی از آنها از پوستین روایی داستان بیرون آمده و جبههبندی‎‎‎های تازهای را پیش روی خود و مخاطبشان خلق میکنند. قربانی درباره این رمان گفته است که گرچه این رمان میتواند از واقعیت شخصی نویسنده نشأت گرفته باشد اما حجم این واقعیات به اندازهای نیست که بتواند چندین رمان ایجاد کند و به همین خاطر نویسنده باید بیش از پیش متکی به تخیلات خودش برای نوشتن باشد. در بخشی از این رمان میخوانیم: «خبر مثل بمبی منفجر شد: «دایی رضا را از سر کلاس بردند.» انگار شیئی سنگین توی سرم خورد و چیزی توی مغزم ترکید. گیج و ناهوشیار به دهان آقاجون نگاه کردم. چنگ انداختم به بازوی صبا. زمین زیر پایم تاب میخورد. چشمانم میجوشید...»

Labels: , , ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment