«رک و پوست‌کنده»‌ با دختران دبیرستانی

آسیه جوادی (ناستین) - مرضیه برومند


پوپک مجابی


ناستین - مرضیه برومند - دکتر جواد مجابی
فریده برنگی(طوسی) - ناستین - برومند - مجابی
مرضیه برومند،‌ منتقد و کارگردان سینما و تلویزیون
جلسه نقد و بررسی کتاب
«رک و پوست کنده» (احوال ما زنان) نوشته آسیه جوادی (ناستین)
با حضور نویسنده و منتقدان: مرضیه برومند و دکتر جواد مجابی
دختران دبیرستان نمونه مردمی فرهنگ
فرهنگسرای اشراق - 7 آذر 91

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment