عکس‌ یادگاری با «به وقت بهشت»
حمید نورشمسی (منتقد) – نرگس جورابچیان (نویسنده)

فریده برنگی (دبیر این نشست‌ها) و دانش‌آموزان دبیرستان فرهنگ (منطقه 13)


عکس‌ یادگاری با «به وقت بهشت» - فرهنگسرای اشراق – 14 اسفند 92

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment