مجموعه داستانی از جویس کرول اوتس
http://www.bookcounty.com/485-497-thickbox/sourland-stories-by-joyce-carol-oates.jpg 
علی قانع ترجمه مجموعه داستانی از جویس کرول اوتس را به ناشر تحویل داد.
علی قانع، مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی ترجمه کتاب «Sourland» به معنی سرزمین شور را به انتشارات آموت تحویل داده‌ام. این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌های این رمان‌نویس آمریکایی است که در سال 2010 منتشر شده است.
وی افزود:‌ این کتاب شامل حدود 7 داستان از این نویسنده می‌شود که همگی از داستان‌های بلند او هستند و داستان‌کوتاه نیستند. هرکدام هم 40 تا 50 صفحه‌اند و کتاب در کل حجمی حدود 350 صفحه دارد. داستان‌ها هم زمینه‌های اجتماعی، روانشناسی و ... دارند و از نظر محتوایی مختلف و مستقل از یکدیگرند. در کل کسانی که با آثار اوتس آشنا باشند، این داستان‌ها را خواهند شناخت و قلمی که آن‌ها را نوشته، به جا خواهند آورد.
این مترجم گفت: کار بازگردانی این کتاب با احتساب اعمال ویرایش و بازنویسی ترجمه‌ها، 4 تا 5 ماه طول کشید. کتاب را چندی پیش به نشر آموت سپردم و قرار است از طرف این ناشر به ارشاد برود. در انتظار نتیجه بررسی و اخذ مجوز آن هستم.
از این مترجم تاکنون ترجمه‌ی رمان‌های «اتاق» (اما دون‌اهو)، «همسر ببر» (تئا آب‌رت) و «دختر پنهان» (شیلپی سمیه گوادا) در نشر آموت منتشر شده است.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment