ویژه‌نامه فلانری اوکانر | مجله تجربه
http://upload7.ir/images/61614270728002515121.jpg 
ماهنامه تجربه
(ماهنامه ی هنر و ادبیات)
شماره 22، مرداد 92
بخش ادبیات
بخش ترجمه ادبی
از صفحه 75 تا 82
ویژه‌نامه «مجموعه داستان های کوتاه فلانری اوکانر» با ترجمه‌ی «آذر عالی‌پور»
شامل:
1: درباره فلانری اوکانر/ سید مصطفی رضیئی
2: سویه های تأثیر پذیری و تأثیرگذاری جهان داستانی فلانری اوکانر/ فتح الله بی نیاز
3: نگاهی به داستان کوتاه شمعدانی نوشته فلانری اوکانر/ فتح الله بی نیاز
4: گفتگو با آذر عالی‌پور مترجم مجموعه داستان های کوتاه فلانری اوکانر
5: نوشته ای از ایمی بندر، رمان نویس و داستان نویس آمریکایی در باره اوکانر

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment