نمایشگاه کتاب ارومیه
 
 
 
 

عکس ها: بهزاد سیفی
 
نخستين حضور ناشران خارجي در نمایشگاه کتاب ارومیه
نمایشگاه کتاب ارومیه
30 شهریور تا 5 مهر 1392
شیخ تپه - پارک جنگلی - نمایشگاه بین المللی
سالن 3 - غرفه نشر آموت

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment