هایکو کتاب
http://haikubook.ir/files/ef579c8ff1b272205ddca41d68e92c044ddd0616.jpg
به نقل از اینجا

از یادداشتهای یک زن خانه دار 
                              شوهر عزیز من
                                              تو را دوست دارم چون نان و نمک

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment