«مهدی قزلی» مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی شد

خبرگزاری فارس: «مهدی قزلی» مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی شد 
خبرگزاری فارس: در جلسه امروز هیات امنای بنیاد شعر و ادبیات داستانی سرانجام «مهدی قزلی» به عنوان مدیر عامل انتخاب و معرفی شد.
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، جلسه هیات امنای بنیاد شعر و ادبیات داستانی عصر امروز دوشنبه 19 خرداد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محمدعلی زم معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور، محمدهادی ایازی رئیس شورای مشاوران شهردار تهران، سید مجید حسینی مدیرعامل نشر شهر، ابراهیم حسن بیگی داستان نویس، اسماعیل امینی شاعر، مصطفی رحماندوست نویسنده، محمد حسنی مدیرعامل سابق بنیاد و مهدی قزلی مدیر امور ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به عنوان اعضای هیات امنای این بنیاد معرفی شده‌اند .
این جلسه پس از تکمیل شدن تعداد اعضای هیات امنا برای تصمیم گیری پیرامون انتخاب مدیر عامل برگزار شد که در نهایت «مهدی قزلی» به عنوان مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی معرفی شد.
همچنین مقرر شد در اسرع وقت برنامه‌ها جدید توسط مدیرعامل بنیاد تنظیم و به تصویب هیات امناء برسد.
پیش از تلفیق حوزه شعر و داستان بنیادی به نام بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان با مدیرعاملی محمد حسنی فعالیت می‌کرد اما از آذرماه 1392 پس از استعفای این مدیر فعالیت‌ها لنگ لنگان دنبال می‌شد تا اینکه با تغییر اساسنامه بنیاد شعر و ادبیات داستانی معرفی و هیات امنای آن حکم گرفتند، گرچه حسن‌بیگی پیش از این به فارس گفته بود: در اساسنامه نگاه تفکیکی، اما تشکیلات و بودجه یکی است. در بنیاد دو معاونت در داستان و معاونت شعر معرفی می‌شود و معاونت شعر هم مباحث حوزه شعر را پیگیر می‌شود، مدیر عامل هم ناظر بر فعالیت‌ها خواهد بود.


در جلسه امروز هیات امنای بنیاد شعر و ادبیات داستانی سرانجام «مهدی قزلی» به عنوان مدیر عامل انتخاب و معرفی شد.
خبرگزاری فارس: «مهدی قزلی» مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی شد

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، جلسه هیات امنای بنیاد شعر و ادبیات داستانی عصر امروز دوشنبه 19 خرداد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محمدعلی زم معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور، محمدهادی ایازی رئیس شورای مشاوران شهردار تهران، سید مجید حسینی مدیرعامل نشر شهر، ابراهیم حسن بیگی داستان نویس، اسماعیل امینی شاعر، مصطفی رحماندوست نویسنده، محمد حسنی مدیرعامل سابق بنیاد و مهدی قزلی مدیر امور ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به عنوان اعضای هیات امنای این بنیاد معرفی شده‌اند .
این جلسه پس از تکمیل شدن تعداد اعضای هیات امنا برای تصمیم گیری پیرامون انتخاب مدیر عامل برگزار شد که در نهایت «مهدی قزلی» به عنوان مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی معرفی شد.
همچنین مقرر شد در اسرع وقت برنامه‌ها جدید توسط مدیرعامل بنیاد تنظیم و به تصویب هیات امناء برسد.
پیش از تلفیق حوزه شعر و داستان بنیادی به نام بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان با مدیرعاملی محمد حسنی فعالیت می‌کرد اما از آذرماه 1392 پس از استعفای این مدیر فعالیت‌ها لنگ لنگان دنبال می‌شد تا اینکه با تغییر اساسنامه بنیاد شعر و ادبیات داستانی معرفی و هیات امنای آن حکم گرفتند، گرچه حسن‌بیگی پیش از این به فارس گفته بود: در اساسنامه نگاه تفکیکی، اما تشکیلات و بودجه یکی است. در بنیاد دو معاونت در داستان و معاونت شعر معرفی می‌شود و معاونت شعر هم مباحث حوزه شعر را پیگیر می‌شود، مدیر عامل هم ناظر بر فعالیت‌ها خواهد بود. 
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930319001309#sthash.at4eWqQW.dpuf
aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment