روایت آرزوهای دخترانه در «چهل دخترون»
روایت آرزوهای دخترانه در «چهل دخترون» 
م.آرام و مژگان مظفری در بخشی از رمان «چهل دخترون» نوشته‌اند: «دخترها سعی می‌کردند دست کسانی را بگیرند که لباسش از همه قشنگ‌تر بود و دلبربایی بیشتری داشت! دخترهایی مثل شکوفه، دختر حاج سیف‌اله که آرزو داشتند او بیاید دستشان را بگیرد!» این کتاب از سوی نشر آموت منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) رمان «چهل دخترون» درباره زندگی دختری و پسری به نام «ماه‌بانو»  و «کشتمند» است که دلبسته یکدیگرند.
داستان این کتاب از کرمانشاه آغاز می‌شود، اما با عبور از فراز و فرودهای بسیار قصه، در نهایت به جایی می رسد که این دو جوان عاشق پیشه به روستای «گدووان» در شیراز فرار می‌کنند. در این رمان ضمن ارائه داستانی از زندگی ماه‌بانو  و کشتمند، شرحی از آداب و سنت‌های دو طایفه کرد و فارس بیان شده است.
در بخشی از این رمان آمده است: «دخترها سعی می‌کردند دست کسانی را بگیرند که لباسش از همه قشنگ‌تر بود و دلبربایی بیشتری داشت! دخترهایی مثل شکوفه، دختر حاج سیف‌اله که آرزو داشتند او بیاید دستشان را بگیرد! یا کتایون، دختر جوان بهرام که حسابی شهری شده بود و امروزی. فاصله ذهنی و طبقاتی، تا نگاه دخترانه آن‌ها هم راه داشت. در این میان، آن‌هایی که لباس‌های ارزان قیمت و کم‌بها داشتند، بی‌نصیب از حضور در جمع سایر دختران شیک‌پوش، با بی‌انصافی تمام کنار گذاشته می‌شدند! چون کسی دست‌شان را نمی‌گرفت و ...»
از م.آرام کتاب‌های چون «نسکافه با عطر کاهگل»،  «پاییز حافظیه» و «طلسم دلداده» منتشر شده است. همچنین رمان‌های «جدال با سرنوشت»، «فصل تاک»، «ماهک»، «دهل»، «غروب‌های غریب» نیز از جمله آثار مژگان مظفری است.
رمان «چهل دخترون» نوشته مشترک‌ م. آرام و مژگان مظفری، در 504  صفحه و با بهای 25 هزار و 600 تومان و از سوی نشر آموت به بازار کتاب راه یافته است.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment