خدمتکار و پروفسور
http://irphoto.ir/uploads/2.jpg 
" نمی دانستم که پاسخ یک مساله ریاضی می تواند زیبا ... یا زشت باشد."
" راه حل واقعا درست، راه حلی است که تعادلی موزون بین قدرت و قابلیت انعطاف را نشان بده. راه حل های زیادی هستند که از نظر تخصصی درست هستند اما درهم و خسته کننده و نامفهومند. اما این چیزی نیست که آدم بتواند توضیح بدهد. این که بخواهی توضیح بدهی که چرا یک فرمول زیباست مثل این می ماند که بخواهی علت زیبایی ستاره ها را توضیح بدهی."
***
"  واقعا؟ من همیشه فکر می کردم آدم ها اعداد را اختراع کرده اند."
" نه، ابدا. اگر این جوری بود که درک اعداد تا به این حد سخت نبود. نیازی هم به ریاضی دان ها نبود. در واقع هیچ کس نمی داند اعداد کی به وجود آمدند و یا کی انسان از وجود اعداد آگاه شد. اعداد همیشه در زندگی بشر بوده اند."
" پس برای همین است که این همه آدم های باهوش سعی می کنند روی اعداد کار کنند؟"
" بله. و برای همین است که بشر در برابر کسی که اعداد را خلق کرده موجودی نادان و ضعیف است."
 ×××
در خیالم خالق جهان هستی را می دیدم که در گوشه ای دور از آسمان نشسته و تور ظریف و زیبایی را می بافت. توری که ضعیف ترین نورها از دل آن عبور می کرد. توری که از هر طرف تا بی کران ها امتداد داشت و نسیم آسمانی آن را به آرامی تکان می داد. آدم دوست داشت دست دراز کند و آن تور را لمس کند، در برابر نور بگیرد و آن را به گونه اش بچسباند. و در این زمان است که انسان تنها دلش می خاهد بتواند بار دیگر آن طرح ها را باز آفرینی کند و با استفاده از اعداد، و به گونه ای با زبان خود، آن را ببافد؛ و کوچک ترین طرح های آن تور را مال خود و زمینی کند.

عنوان:  خدمتکار و پروفسور
نویسنده: یوکو اوگاوا
مترجم: کیهان بهمنی
ناشر: آموت
سال نشر: چاپ اول 1391 چاپ چهارم 1393
شمارگان: 1100 نسخه
شماره صفحه: 248 ص.
موضوع: داستان  های ژاپنی- قرن 20 م.
قیمت: 125000 ریال

http://irphoto.ir/uploads/1.jpg

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment