رمانی درباره باورها
http://www.farheekhtegan.ir/content/newspaper/Version1692/0/Page8/Block39028/newspaperb_39028.jpg 
گروه ادب و هنر |   روزنامه فرهيختگان  |    رمان «تقاص برادری» نوشته ناصر نخزری‌مقدم در نشر آموت منتشر شده است. نخزری که از داستان‌نویسان بنام سیستان و بلوچستان است، رمانی با تکیه بر فضای زندگی‌اش نوشته است. او در این رمان از مولفه‌های بومی سرزمینش استفاده و شخصیت‌های بسیاری را در رمان خلق می‌کند. برای همین است که درجای جای این رمان اعتقادات و رفتارهای زندگی مردم به تصویر کشیده شده است. نخزری در جایی از رمان می‌نویسد: «در آبادی‌شان وقتی پسرها به سن بلوغ می‌رسیدند یک آرزو بیشتر نداشتند، بروند و گروهبان بشوند.» بسیاری از المان‌های زندگی روستایی و شیوه زندگی روستایی را در این رمان می‌توان به خوبی دید. در بخشی دیگر از این رمان می‌خوانیم: «باد توی علف‌هایی که تا سینه‌ام قد کشیده بود می‌پیچید. صدای باد در آن سکوت، هراس با خود می‌آورد. اما من زیر درخت خرما ایستاده بودم و به آن بالا به برگ‌های سبز نیزه‌ای شکل نگاه می‌کردم.» باورهای یک سرزمین در این رمان و در بخش‌های مختلف آمده است.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment