"راز شوهر" ؛ پرفروش‌های شهرکتاب کامرانیه
 
شهرکتاب کامرانیه: دو رمان «جزء از کل» و «سوکورو تازاکی بی‌رنگ» این هفته‌ هم جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های این فروشگاه بوده‌اند. البته داستان تازه منتشر شده‌ی پاتریک مودیانو در ایران یا «کمد دوران کودکی» نیز در رتبه‌های ابتدایی لیست کتاب‌های پر فروش‌ها‌ی شهرکتاب کامرانیه قرار دارد. «یادداشت‌های روزانه‌ی محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس» کتاب دیگری است که این هفته رتبه‌ی خوبی در میزان استقبال این شهرکتاب داشته و اینجا هم جزو پنج کتاب پر مخاطب معرفی می‌شود.  در کنار  این‌ها، ترجمه‌ی سحر حسابی از «راز شوهر» لیان موریارتی نیز مورد توجه مشتریان این فروشگاه قرار گرفته است.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment