جلسه نقد و بررسی کتاب "من پیش از تو" در مرکز تبادل کتاب
http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to.jpg
عکاس: سینا صالح‌زاده

روز خوبی بود امروز
روز من ‌پیش ‌از ‌تو در مرکز ‌تبادل ‌کتاب
در خانه‌ی کتاب‌های متنوع
در زمینی به مساحت 900 متر
به گمانم باید بزرگترین و عظیم‌ترین کتابفروشی ایران دانستش
جناب بحرینیان، مدیر مرکز تبادل کتاب، مجری بود و پرسش‌گر و خانم مریم ‌مفتاحی ، مترجم من ‌پیش ‌از ‌تو ، پاسخ‌دهنده
تسلط خانم مفتاحی در پاسخ دادن و معرفی خوب جوجو ‌مویز قابل تامل بود
بعد از جلسه که زمانی فراتر از زمان در نظر گرفته را به خود اختصاص داد، نوبت به جشن ‌امضا رسید
به زودی باز به مرکز تبادل کتاب خواهیم رفت
سپاسگزاریم از تمامی دوستانی که آمدند و امیدوارم دفعه بعد شما هم بیایید
http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-1.jpg
من پیش از تو، نوشته‌ی جوجو مویز
http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-2.jpg
مریم مفتاحی، مترجم
http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-3.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-4.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-5.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-6.jpg
جناب بحرینیان، مدیر مرکز تبادل کتاب

http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-7.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-8.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-9.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/950126/man-pish-az-to-10.jpg

عکاسسینا صالح‌زاده

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment