نظر نویسنده ی رمان "دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد" درباره‌ی کتاب "خواسته‌گاری"
http://www.ibna.ir/images/docs/000194/n00194562-b.jpg 
شهرام رحيميان (نويسنده رمان "دكتر نون زنش را  بيشتر از مصدق دوست دوست دارد") : دیروز در یک نشست "خواسته گاری" را خواندم و خیلی از خواندن آن لذت بردم. پوران ایران، نویسنده ی قوی دست کتاب، با زبانی شیرین و طنزی تلخ پته ی رابطه ی بیمارگونه ی جامعه با زنی سی دو ساله ی شوهر نکرده ای را روی آب می اندازد که اگرچه تجربیات این زن برای همه آشناست، خواندنش حلاوتی دارد که نباید از دست داد: چهارده روایت جالب از چهارده خواستگار.
پ.ن: فیلم خیلی خوبی می توان از این کتاب ساخت.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment