عاشقانه‌های ادبیات در فهرست پرفروش‌ها
 
پرفروش‌های هفته‌ی دوم تیر ماه شهر کتاب بهشتی اعلام شد:
ادبیات و شعر
http://www.bookshopnews.com/media/image/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82.jpg 
تصرف عدوانی، لنا آندرشون، سعید مقدم، نشر مرکز، سال ۱۳۹۵، قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ریال
سبکی تحمل ناپذیر هستی، میلان کوندرا، حسین کاظمی یزدی، نیکونشر، سال ۱۳۹۳، قیمت: ۱۹۵۰۰۰ ریال
پس از تو، جوجو مویز، مریم مفتاحی، نشر آموت ، سال ۱۳۹۵، قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
درک یک پایان، جولین بارنز، حسن کامشاد، نشر نو، سال ۱۳۹۴، قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ریال
چوب بدستهای ورزیل، غلامحسین ساعدی، نشر نگاه، سال ۱۳۹۴، قیمت:۷۰۰۰۰ ریال
دوستش داشتم، آنا گاوالدا، ناهید فروغان، نشر ماهی، سال ۱۳۹۴، قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال
وقتی نیچه گریست، اروین یالوم، سپیده حبیب، نشر قطره، سال ۱۳۹۴، قیمت: ۲۹۰۰۰۰ ریال
اتاق، اما دون آهو، علی قانع، نشر آموت، سال ۱۳۹۴، قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment