«عبدالرحمان عمادی» به گزارش فارس

لامداد (چند جُستار از ايران)

مقالات اين كتاب بر پايه تحقيقاتي در فرهنگ و ادبيات كهن تا امروز ايراني است كه مسايلي مربوط به فرهنگ عامه را مورد دقت نظر و واكاوي قرار داده است.

حمزه آذرك و هرون الرشيد عباسي

اين كتاب درباره قيام حمزه آذرك سيستاني، عليه هرون‌الرشيد عباسي و ترجمه نامه‌هايي است كه بين هارون و حمزه مبادله شده است.

آسمانكَت (چند رسم مردمي)

«آسمانكت» به معناي صاعقه است و در اين كتاب نام يكي از رسم‌هايي كهن هست كه مردم ايران بدان اعتقاد داشتند.

خوزستان در نامواژه‌هاي آن

اين كتاب درباره شناسنامه تاريخي و فرهنگي خوزستان در پيوند با ايران زمين از راه نام‌واژه‌هاي ايراني است.

دوازده گُل بهاري (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)

"دوازده گل بهاري " كه نام اين كتاب قرار گرفته، نام قصه‌اي قديمي است درباره اينكه بهار، با دوازده گل بهاري آغاز مي‌شود و اين دوازده گل از نگاه يك دختري دم‌بخت شناسايي مي‌شود.

 

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2019© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو