پنج كتاب از عبدالرحمان عمادي منتشر شد

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «دوازده گُل بهاري» (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)، «آسمانكَت» (چند رسم مردمي)، «لامداد» (چند جُستار از ايران)، «حمزه آذرك و هرون الرشيد عباسي» (در آيينه‌ي دو نامه) و «خوزستان در نامواژه‌هاي آن» عنوان اين كتاب‌هاست كه به عنوان نخستين كتاب‌هاي عمادي 84ساله و نخستين كتاب‌هاي انتشارات تازه راه‌اندازي‌شده‌ي آموت منتشر شده‌اند.

«خوزستان در نامواژه‌هاي آن»

«خوزستان در نامواژه‌هاي آن» درباره شناسنامه تاريخي و فرهنگي خوزستان در پيوند با ايران‌زمين از راه نام‌واژه‌هاي ايراني است.

عبدالرحمان عمادي - نويسنده و پژوهشگر پيشكسوت - در اين كتاب مقاله‌اي درباره ريشه‌شناسي برخي واژه‌ها و معاني بنيادين برخي از نام‌هاي خوزستان در دوره‌هاي مختلف نوشته است.

بخش اول كتاب «پيوند برخي از نام‌هاي جغرافيايي خوزستان با آب كه سر‌آغاز آفرينش بود» ‌نام دارد. «آب و آفرينش نزد ايرانيان»، «آب در اوستا»، «برخي واژه‌ها با آب پيوند دارند»، «گفتار برخي نويسندگان فارسي درباره آب» و «گفته‌هاي ديگران و شواهدي از لغات» مطالب اين فصل كتاب‌اند.

«شوش» سر‌آغاز فصل بعدي كتاب «خوزستان و نام‌واژه‌هاي آن» است كه «نشانه‌هاي ستايش ناهيد در زمان اشكانيان»، «نام‌هاي گوناگون شوش»، «معناهاي گوناگون شوش و پيوند شوش با باز»، «باز گشاده‌بال شوش» و «پيوند شوش با سوسن، زنبق، سنبل، نيلوفر، نرگس و ريحان» از بخش‌هاي مختلف آن است.

«گل لوتوس» نيز نام فصل بعدي كتاب است و با مقالات «نيلوفر در اساطير و متون ادبي هند و ايراني»، «نقش گل زندگي در سفالينه‌ها و نقوش باستاني»، «پيوند نام شوش با ناهيد و موسيقي»، «معناي بنيادين اهواز و خوزستان»، «اهواز و خوز، هر دو يك لغت ايراني است»، «اهواز در كتب قدما» «‌پيوند خوز و هوز با شكر و نيشكر» و... همراه است.

شعري از «ابونواس» و تفسيري بر آن و نيز شعري از عبدالرحمان عمادي با نام «بدو و جزاير سه‌گانه جنوب» نيز در دو بخش پاياني كتاب به چاپ رسيده است.

كتاب «خوزستان در نامواژه‌هاي آن» 460 صفحه است و با قيمت 9000 تومان از سوي نشر آموت منتشر شده است.

«دوازده گُل بهاري» (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)

«دوازده گل بهاري» كه نام اين كتاب قرار گرفته، نام قصه‌اي قديمي است درباره اين‌كه بهار با دوازده گل بهاري آغاز مي‌شود و اين دوازده گل از نگاه يك دختر دم ‌بخت شناسايي مي‌شود.

در كتاب‌هايي مانند «حدود‌العالم» نام همه مناطق دامنه‌يي كوهستان البرز، ديلمستان بوده و خود مردم ديلم ادبيات‌شان را ديلمي مي‌گفتند.

نويسنده در اين كتاب معتقد است، شاهنامه فردوسي كتابي شكل‌يافته از فرهنگ فولكلور دهقانان است؛ در واقع، دهقان حافظ و راوي روايات قصه‌هاي شاهنامه بوده و به همين دليل، شاهنامه يكي از مظاهر فرهنگ عميق فولكلور ايراني است.

از سوي ديگر، شرح بر يك دوبيتي در قابوسنامه نوشته قابوس‌بن‌وشمگير سال‌ها يكي از مشكلات غيرقابل حل محققان و استادان دانشگاه بوده كه عبدالرحمان عمادي اين مشكل را حل كرده است. اين شعر در يادنامه مرحوم غلامحسين يوسفي نيز آمده است. در اين دوبيتي، يازده مثل آمده كه نشانگر مفهومي از نوعي پيوستگي فرهنگي و عميق اين منطقه و غناي آن است.

کتاب «دوازده گل بهاري» (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري) دربرگيرنده هشت مقاله با نام‌هاي دوازده گل بهارى، شعرى ديلمى درباره جغرافياى تاريخى ايران‌زمين، گوشه‌اى از ادبيات و لغات طبرى، ديلمى، چند واژه كهن و ايرانى بجا براى اصطلاحات صيفي‌كارى و كشت و توسعه نباتات جاليزى، داستانى از اسكندر و دارا در دو شعر كهن طبرى و ديلمى، و كشف معناهاى يك دوبيتى ديلمى - طبرى در قابوسنامه با يازده مثل ديلمى است.

«دوازده گُل بهاري» در 191 صفحه و شمارگان 1100 نسخه با قيمت 4000 تومان به چاپ رسيده است.

«آسمانكَت» (چند رسم مردمي)

«آسمانكت» به معناي صاعقه است و در اين كتاب نام يكي از رسم‌هاي كهن است كه مردم ايران بدان اعتقاد داشتند. رعد و برق در قديم، نمونه بسيار بزرگي از هشدار خداوند بوده و مورد توجه بيش‌تر مذاهب دنيا قرار مي‌گرفته است. البته عده‌اي هم معتقد بودند كه وقتي صاعقه مي‌آيد، قدرت پادشاهي و نيرومندي را به گروهي خاص اعطا مي‌كند.

مذاهب مختلف «آسمانكت» را به زبان خودشان روايت كرده‌اند، ‌ضمن آ‌ن‌كه اين موضوع همواره مورد بحث و توجه بوده و جنبه‌هاي مختلفي را بيان مي‌كرده است.

اين كتاب در قالب مقالاتي به بررسي لايه‌هاي معنايي و‌ رمزي واژه‌ها و اصطلاحاتي از زبان كهن فارسي و سروده‌هاي كهن ايراني پرداخته است.

مقاله ديگر اين كتاب، «كدوزني» است كه جشني در زمان صفويان در شمال ايران بوده؛ به اين ترتيب كه كدويي مزين را در جايي آويزان مي‌كردند و با اسب دور آن مي‌گشتند و به آن تير مي‌زدند. در اين مقاله معناهاي متفاوت و رمزي اين رسم بررسي شده است.

«آب استه» و ستايش آب و باروري، مقاله ديگري از اين كتاب است كه در آن ستايش جشن و دعايي براي آب‌خواهي و ستايش آب بررسي شده است. در اين مقاله به معناي اين واژه در الواح سومر نيز نگاهي شده است.

كتاب «آسمانكَت (چند رسم مردمي)» 210 صفحه است و با قيمت 4000 تومان منتشر شده است.

«لامداد» (چند جُستار از ايران)

لامداد يعني «خداداد» و «داده خداوند بخشنده و مهربان». اين كتاب دربرگيرنده 16 مقاله درباره آداب و رسوم و ويژگي‌هاي فرهنگي و ‌ادبي مردم ايران است و نويسنده در اين كتاب بر آن است كه بن‌مايه‌هاي مبتني بر فرهنگ عامه را در فرهنگ رسمي ايراني بررسي كند.

مقالات اين كتاب بر پايه تحقيقاتي در فرهنگ و ادبيات كهن تا امروز ايراني است كه مسائلي مربوط به فرهنگ عامه را مورد دقت نظر و واكاوي قرار داده است.

«جلندي بل کرکرانک»، «تربيز؛ نام و لغت ايران و قديمي ديگري از تبريز »، «پيشينه نام جوبار و بارز در کرمان از زمان اردشير بابکان»، «پيشينه ديرپاي برنج»، «يك بيت شعر منسوب به فريدون و نکته‌هايي نويافته درباره منوچهر»، «قاعده بود و نبود حرف «ر» در ميانه گروهي از واژه‌هاي ايراني»،‌ «نام‌هاي درياچه اروميه»،‌ «مينونشان»،‌ «گز»،‌ «دو واژه‌نامه از گويش‌هاي ايراني: يزدي و همداني »،‌ «پرندگان ايران»، «شناسايي پنج فهلوي کهن»، «يغما و عقايد قديم ايراني»، «مريم دسيه»، «لتير لغتي قديم و ناشناخته در قلمرو گيل و ديلم» و «ابوشکور بلخي و ناصرخسرو در چند شعر» از مقالات درج‌شده در اين كتاب است.

كتاب «لامداد» (چند جُستار از ايران) 240 صفحه است و با قيمت 5000 تومان منتشر شده است.

«حمزه آذرك و هرون الرشيد عباسي» (در آيينه‌ي دو نامه)

«حمزه آذرك و هرون الرشيد عباسي» درباره قيام حمزه آذرك سيستاني عليه هارون‌ الرشيد عباسي و ترجمه نامه‌هايي است كه بين هارون و حمزه مبادله شده است.

به اعتقاد نويسنده، جنبه ايراني بودن قيام آذرك از قيام ابومسلم بيش‌تر بود؛ چرا كه قيام ابومسلم خلافت را به دست بني‌عباس داد؛ ولي آذرك جهان‌بيني و نظريه داشت و معتقد بود بايد خود مردم در سرنوشت‌شان دخيل باشند.

او با نام خوارج در سال 170 عليه عباسيان قيام كرد. اين قيام كه چند سالي بعد از قيام ابومسلم خراساني شكل گرفت، به جنگ‌هاي مفصلي منجر شد كه در همه آن‌ها هارون الرشيد عباسي از سپاه ايران شكست خورد.

در اين كتاب آشكار مي‌شود كه ايرانيان آن موقع اهل كتاب بودند، با اصل اسلام مخالفتي نداشتند و مخالفت‌شان با كساني بود كه خودشان را خليفه مي‌دانستند و در حقيقت امويان و عباسيان را مسلمان قلمداد نمي‌كردند.

«نسخه نامه هرون ‌الرشيد»، «خوارج و حمزة‌ بن‌ آذرك» و «سخنى چند درباره ماجراى حمزه از نقطه‌نظر حقوقى، سياسى و اجتماعى» از عنوان‌هاي چند بخش اين كتاب‌اند.

«پيوست مهم» (سندى از صدر اسلام براى انگيزه جنبش‌هاى ايرانيان بر ضد امويان و عباسيان)، «پيمان شيز در آغاز اسلام ايران»، «پيمان شيز در سيستان»، و «اندكى پس از پيمان شيز در آذربايجان از همان زمان چه بر سر آذربايجاني‌ها آوردند؟» نيز از ديگر مطالب اين كتاب به شمار مي‌روند.

كتاب «حمزه آذرك و هرون ‌الرشيد» (در آيينه دو نامه) 96 صفحه است و با قيمت 2000 تومان انتشار يافته است.

در معرفي عبدالرحمان عمادي در پشت جلد كتاب‌ها چنين درج شده است: عبدالرحمان عمادي - حقوقدان، شاعر و پژوهشگر - متولد بهمن‌ماه سال 1304 خورشيدي در روستاي «اي‌ني» اشكور در خانواده‌اي از طايفه‌ي سادات ديلماني، از نوادگان مشاهير ديلمي از جمله عماد‌الدين ابوكاليجار مناور بن فره كوه ديلمي، از استادان شيخ روزبهان بقلي شيرازي - مؤلف كتاب عبهر‌العاشقين -، است.

عمادي پس از تحصيل در مكتب‌خانه روستا، روانه رودسر، رشت و قزوين شد و تحصيلات متوسطه را در اين شهرها گذراند. او در زمان حكومت مصدق (1331) موفق به دريافت ليسانس قضايي از دانشگاه تهران شد. هم‌زمان با وكالت، به پژوهش در مباحث ايران‌شناسي روي آورد كه بخشي از مقالاتش طي نيم ‌قرن گذشته در مجلات معتبر منتشر شده است.

 

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2023© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو