كتاب خوب را به همه توصيه كنيد

پروانه‌ای روی شانه‌ی دلتنگی من!!: آيدا در بچگي منگول و خنگ فرض مي شود و همه مثل يك عقب مانده با او رفتار مي كنند. او را به مدرسه ي استثنايي ها مي برند و آنجا مي فهمند كه آيدا نابغه رياضي است.

آيدا ژيگانتيسم (غول آسايي)‌ دارد و دست و پايش مدام در حال دراز شدن است. او از همه ي آدمهاي پيرامونش بلندتر و درازتر است.

آيدا به دانشگاه مي رود. عاشق مي شود و پر است از فلسفه ي اعداد براي زندگي.

چينش كلمات و نحوه ي روايت، ترا ياد كتاب هاي مستندي مي اندازد كه از سرگذشت نوابغ مي خواني.اما اين كتاب مستند نيست. رمان است. ادبيات پرقدرت نويسنده در نحوه ي بيان، به همراه  گريز هايي كه به گذشته  مي زند و تحليلي عاميانه كه از آدمهاي اطرافش دارد، تحسين برانگيز است.

كتاب خوب را به همه توصيه كنيد.

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2023© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو