گزارش تصويري يازدهمين روز نمايشگاه (شنبه 20 ارديبهشت)

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

پرفروش ترين رمان ايراني و رمان خارجي غرفه نشر آموت

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

حميد نورشمسي

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

مرضيه آيتي

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

رضا جولايي نويسنده بركه هاي باد

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

علي ايثاري كسمايي‘ مترجم تاريخچه خصوصي خانه

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

آقاي كسمايي و بانو

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

ما

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

جواد لگزيان و سيامك محي الدين

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

عليرضا محمودي ايرانمهر

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

آقاي كوشكي مهربان

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

دكتر كيهان بهمني مترجم خدمتكار و پروفسور

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

خانم پورشفيعي

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

محسن فرجي و دكتر بهمني

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

محبوبه نجف خاني

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

فريبا خوشبخت و پسرشان

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

بودن هم رسيد به روز آخر نمايشگاه

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

آفرين ذبيح مند مدير نشر هونار

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

من و ساينا و ايرنا

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

مهرباني از تبار رضا هدايت

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

كامران محمدي

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

جواد عاطفه

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

كاميار جولايي

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

رضا عظيمي

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

دختر خانم منيرالسادات موسوي

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

گلپايگاني

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

شجاعي صايين - سالاري

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

فاتحي نيكو

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

كتاب هايي كه بركت شدند

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

بودن

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

مهسا ملك مرزبان

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

سيامك محي الدين بناب 

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

مهسا ملك مرزبان

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930220/001.jpg

ما و مراسم بستني خوري خداحافظي با نمايشگاه كتاب

 

روز اول نمایشگاه ... اینجا

روز دوم نمایشگاه ... اینجا

روز سوم نمایشگاه ... اینجا

روز چهارم نمایشگاه ... اینجا

روز پنجم نمایشگاه ... اینجا

روز ششم نمایشگاه ... اینجا

روز هفتم نمایشگاه ... اینجا

روز هشتم نمایشگاه ... اینجا

روز نهم نمایشگاه ... اینجا

روز دهم نمایشگاه ... اینجا

خانواده آموت، برگزیده ویژه نمایشگاه کتاب ... اینجا

 

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2023© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو